Έρευνα

 

Στο πλαίσιο της συνεχής εκπαίδευσης και εξέλιξης της επιστήμης του Αθλητισμού και Διατροφής, αρκετοι συνεργάτες του κέντρου μας έχουν εμπλακεί ως Ερευνητές σε πολύ αξιόλογες Ευρωπαικές μελέτες όπως: 

 

Full4Health (‘Understanding food-gut-brain mechanisms across the lifespan in the regulation of hunger and satiety for health’), is a €9 million EU Framework 7 project which brings together 19 multidisciplinary academic and industry collaborators from across Europe. The project will investigate mechanisms of hunger, satiety and feeding behaviour, and how these change across the life course, effects of dietary components and food structure on these processes, and their possible exploitation in addressing obesity, chronic disease and under-nutrition.
Read more about Full4Health Project...  

http://www.full4health.eu/

 

 

 

 

 

ToyBox-study (Multifactorial evidence based approach using behavioural models in understanding and promoting fun, healthy food, play and policy for the prevention of obesity in early childhood) brings together a multidisciplinary team of 15 researchers from 10 countries across Europe aiming to build and evaluate a cost-effective kindergarten-based, family-involved intervention scheme to prevent obesity in early childhood, which could potentially be expanded on a pan-European scale.
Find out more:  

http://www.toybox-study.eu/