Υπηρεσίες

   Στο Peak Performance, γνωρίζουμε ότι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης της απόδοσης ενός ατόμου είναι ο συνδυασμός τριων διαφορετικών υπηρεσιών: διατροφής, προπόνησης απόδοσης και αποκατάστασης.

·                  Διατροφή – Βασιζόμενοι στις ειδικές ανάγκες των πελατών μας δημιουργούμε ένα εξατομικευμένο διατροφικό πλάνο που οδηγεί σε αύξηση της απόδοσης, ενίσχυση της αποκατάστασης και βελτίωση της σύστασης σώματος. Μάθετε περισσότερα>

·                            Προπόνηση απόδοσης - Εστιάζοντας στις ιδιαίτερες αθλητικές απαιτήσεις του κάθε αθλήματος η περίστασης, σχεδιάζουμε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα που βοηθά το κάθε άτομο να βελτιώσει την δύναμη, ταχύτητα, αντοχή και ευκινησία και να οδηγηθεί σε μεγιστοποίηση της απόδοσης. Μάθετε περισσότερα>

·                    Αποκατάσταση - Πρόγραμμα αποκατάστασης για τα άτομα  που αναρρώνουν από χειρουργική διαδικασία ή από τραυματισμό ή από την ημερήσια προπονητική επιβάρυνση. Μάθετε περισσότερα>

   Κάθε υπηρεσία από μόνη της μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, αλλά τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν συνδυάζονται αυτές οι τρεις διαφορετικές υπηρεσίες.