Εργομετρική Αξιολόγηση

  Στο Peak Performance παρέχουμε εργομετρική αξιολόγηση σε ενεργά άτομα, αθλητές και προπονητές.

   Στόχος μας είναι η μέτρηση και καταγραφή της φυσικής κατάστασης ενεργών ατόμων και αθλητών καθώς και η αξιολόγηση της απόδοσης τους.

   Εξατομικευμένες αρχικές μετρήσεις πραγματοποιούνται για την μέτρηση της φυσικής κατάστασης κάθε ατόμου, βάση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του κάθε αθλήματος. Οι μετρήσεις αυτές επιτρέπουν στο καταρτισμένο προσωπικό μας να σχεδιάσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προπόνησης για κάθε άτομο, σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες.

   Το προσωπικό του Peak Performance παρέχει υπηρεσίες και σε γήπεδο και σε εργαστήριο.

   Στο Peak Performance το εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα της εργομετρικής αξιολόγησης παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

   Εργαστηριακές μετρήσεις:

·                    Ανθρωπομετρήσεις

·                    Λιπομέτρηση

·                    Μέτρηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max)

·                    Μέτρηση αναερόβιας ικανότητας

·                    Συνδυαστική μέτρηση VO2max & αναερόβιας ικανότητας

·                    Μέτρηση μυϊκής αντοχής

·                    Μέτρηση μυϊκής δύναμης

·                    Μέτρηση ευλυγισίας

 

    Γηπεδικές μετρήσεις:

 ·                  Ανθρωπομετρήσεις

·                    Λιπομέτρηση

·                    Μέτρηση μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max)

·                    Μέτρηση μυϊκής αντοχής

·                    Μέτρηση μυϊκής δύναμης

·                    Μέτρηση ταχύτητας

·                    Μέτρηση ευκινησίας

·                    Μέτρηση ευλυγισίας

 

    Όλες οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό του Peak Performance πάντα με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε αθλήματος.