Αποκατάσταση

  Στόχος μας είναι να παρέχουμε υψηλής ειδίκευσης θεραπευτικές υπηρεσίες, σε άτομα που προσπαθούν να επανέλθουν απο τραυματισμό και σε άτομα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να υπάρξει άμεση αποκατάσταση και ταχεία επιστροφή στις δραστηριότητες τους.

 

 

   Στο Peak Performance οι υπηρεσίες αποκατάστασης είναι διαθέσιμες για:

·                     Επαγγελματίες αθλητές 

·                     Ερασιτέχνες αθλητές και εφήβους

·                     Ά τομα με ενεργό τρόπο ζωής

·                     Ομάδες και συλλόγους

 

   Το Peak Performance παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε ασθενείς που επιθυμούν να επιστρέψουν στην ενεργό δράση ή σε ένα δραστήριο τρόπο ζωής.

 

   Στο Peak Performance εκπαιδεύουμε τους ασκούμενούς μας κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής τους διαδικασίας.

 

   Στο Peak Performance οι επαγγελματίες στον τομέα της αποκατάστασης παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 ·                   Μετεγχειρητική αποκατάσταση

 ·                    Ειδική αθλητική αποκατάσταση

 ·                    Κινητοποίηση και ειδικοί χειρισμοί αρθρώσεων

 ·                   Μυοχαλαρωτική μάλαξη (μασάζ) και κινητοποίηση μαλακών μορίων

            (μυών-θυλακοσυνδεσμικών σημείων και συνδετικού ιστού)

 ·                    Ασκήσεις προοδευτικής σταθεροποίησης και λειτουργικής αποκατάστασης

 ·                    Τεχνικές μυϊκής ενεργοποίησης

 ·                    Πρόγραμμα λειτουργικής αποκατάστασης και προοδευτικής επανένταξης στην               αθλητική δραστηριότητα